Vihdin Alueen Yksityiset Perhepäivähoitajat ry:n toiminta on alkanut vuoden 2004 alussa. Jäseniä yhdistyksessämme on noin 17. Tapaamme kerran kuukaudessa jäsenillan merkeissä sekä pidämme sääntömääräiset vuosikokoukset. Järjestämme myös erilaisia yhteisiä tapahtumia hoitajille lapsineen, mm. yhteistä mäenlaskua, vapputapahtuma, kevätretki bussilla, sadonkorjuupäivä, joulujuhla.


Jäsenmaksu 2015 on 30 €. Tilinumero: FI63 1330 3500 0043 98, maksun saaja: Vihdin Alueen Yksityiset Perhepäivähoitajat ry.  Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen.


HOITAJAN  ILMOITTAUTUMISVELVOLLISUUS

HOITAJAN PALKKA

KELAN JA KUNNAN TUET

ENNAKKOPERINTÄREKISTERI / VEROTUS

YRITTÄJÄN TYÖELÄKEVAKUUTUS

PERHEPÄIVÄHOITAJAN VASTUUVAKUUTUS

On pakollinen ja verotuksessa vähennyskelpoinen. Hinta vaihtelee eri vakuutusyhtiöissä.Hoitaja on vastuussa hoitolapsistaan koko hoitopäivän ajan ja korvausvelvollinen, jos hoitolapselle aiheutuu tai hoitolapsi aiheuttaa vahingon. Tapaturmatilanteissa ensisijainen korvauskäytäntö on lapsen oma tapaturmavakuutus, joten huoltajan tulisi ottaa lapselleen tapaturmavakuutus.

RIKOSREKSITERIOTE

Vuonna 2003 tuli voimaan laki, jossa lasten kanssa työskentelevien rikostausta voidaan selvittää. Rikosrekisteriote toimitetaan perhepäivähoidon ohjaajalle.

VAITIOLOVELVOLLISUUS

Yksityinen perhepäivähoitaja on vaitiolovelvollinen lasta ja perhettä koskeviin asioihin, myös hoitosuhteen päätyttyä.

KIRJALLINEN HOITOSOPIMUS

Lapsen hoidosta suositellaan tehtäväksi kirjallinen hoitosopimus kahtena samansisältöisenä kappaleena kummallekin sopijapuolelle. Yhdistyksen jäsen saa käyttää yhdistyksen omaa logollista hoitosopimusta.

KASVATUSKUMPPANUUS

Tietoa varhaiskasvatussuunitelmasta löytyy kunnan sivuilta. Sivuilta löytyy myös lomakepohja keskusteluja varten. Kunnan taholta järjestetään vuosittain ilta hoitajille liittyen kasvatuskumppanuuteen sekä muihin tiedotettaviin asioihin.

TURVALLISUUSSUNNITELMA

Päivähoitoon on laadittu turvallisuussuunnitelma. Oppaan julkaisusta ovat vastanneet Stakes sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Oppaasta löytyy ohjeita päivähoidon turvallisuuteen ja poikkeustilanteisiin liittyen. Opasta voi kysyä yhdistykseltämme sekä kunnan sivistyskeskuksesta.

VIHDIN ALUEEN YKSITYISET PERHEPÄIVÄHOITAJAT RY

Etusivu Yhteystiedot Vanhemmille Hoitajille Ajankohtaista Linkit