YLEISTÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSTA

Perhepäivähoito on kodinomaista hoitoa. Se tarkoittaa varhaiskasvatusta, jossa hoitaja on suunnitellut toimintaansa lapsen hyväksi. Arkeen kuuluu puhtaus, ruokailu, lepo, askartelu tai muu luova toiminta ja erityisen tärkeänä leikki. Hoitaja valvoo aina ja ohjaa tarvittaessa lapsen leikkiä ja toimintaa lapsen iän ja taidot huomioiden.


Pienessä perhepäivähoitoryhmässä on aikaa yksilöllisyyden huomioimiselle ja rauhalliselle yhdessäololle. Lapselle hoitopäivä on työpäivä. Vaikka ryhmä on pienempi kuin esimerkiksi päiväkodissa, lapsikin väsyy. Kotioloja hoitopaikka ei voita. Niinpä lapselle on tärkeää myös vapaapäivät, jos vanhempikin niitä pitää. Tärkeää on myös olla pieni hetki lapsen kanssa kotona heti hoitopäivän päätyttyä. Lapsi saa kertoa päivän kuulumiset ja sitten on aikuisenkin helpompi alkaa ilta-askareet ja lapsella omien lelujen kanssa leikkiminen.


KELAN JA KUNNAN TUET


Vihdissä kuntalisä on 170 € / kk / lapsi ja se maksetaan ja haetaan Kelan kautta.
Kelan yksityisenhoidontuki on 174,38 € / kk /lapsi.
Lisäksi vanhemmat voivat saada Kelalta tulosidonnaista tukea.

VAITIOLOVELVOLLISUUS


Yksityinen perhepäivähoitaja on vaitiolovelvollinen lasta ja perhettä koskeviin asioihin, myös hoitosuhteen päätyttyä.

KIRJALLINEN HOITOSOPIMUS


Lapsen hoidosta suositellaan tehtäväksi kirjallinen hoitosopimus kahtena samansisältöisenä kappaleena kummallekin sopijapuolelle. Yhdistyksen jäsen saa käyttää yhdistyksen omaa logollista hoitosopimusta.

KASVATUSKUMPPANUUS


Kasvatuskumppanuudella varhaiskasvatuksessa tarkoitetaan vanhempien ja hoitohenkilöstön sitoutumista toimimaan yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen prosessien tukemisessa. Tämä edellyttää keskinäistä luottamusta, tasavertaisuutta ja toistensa kunnioittamista.

Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu- ja oikeus. Hoitosuhteen alusta alkaen pyritään hoitajan ja vanhempien väliseen avoimeen ja luottamukselliseen suhteeseen, kasvatuskumppanuuteen. Kasvatuskeskusteluilla on tärkeä merkitys tämän luomisessa.

VIHDIN ALUEEN YKSITYISET PERHEPÄIVÄHOITAJAT RY

Etusivu Yhteystiedot Vanhemmille Hoitajille Ajankohtaista Linkit